wybierz język

Business Intelligence Adept

Opis
Funkcje
Korzyści
Materiały informacyjne
Schemat systemu

bi


Opis systemu

Business Intelligence Adept to platforma technologiczna umożliwiająca wygenerowanie wielowymiarowych analiz na podstawie danych zebranych w Hurtowni Danych Adept w oparciu o narzędzie analityczne OLAP (On-line Analytical Processing). Wykorzystywana technologia OLAP pozwala na tworzenie elastycznych i wielowątkowych zapytań biznesowych do Hurtowni Danych Adept, szybkie i wydajne generowanie odpowiedzi oraz przejrzysty sposób prezentacji danych w formie tabeli przestawnej. System pozwala na korzystanie zarówno z fizycznych, zapisanych w bazie Hurtowni, struktur danych tworzących tzw. kostki danych, jak również z kostek wirtualnych, czyli struktur powstałych w wyniku połączenia kilku kostek fizycznych. Typowe operacje realizowane przez BI Adept:
 • Drill Up – (agregacja) przechodzenie na wyższe poziomy ogólności danych ,
 • Drill Down – przechodzenie na poziom danych o większej szczegółowości,
 • Selekcja – wybór danych interesujących analityka,
 • Projekcja – zmniejszenie liczby wymiarów,
 • Wycinania – połączenie selekcji z projekcją,
 • Sortowania – tworzenie rankingów na wartościach,
 • Obracanie – zamiana wymiarów na wierszach i kolumnach.
Powyższe standardowe operacje uzupełnione są o możliwości bardziej zaawansowanej pracy na miarach uwzględnionych w analizach:
 • Wykonywanie dowolnej operacji arytmetycznej na jednej lub kilu miarach,
 • Wyznaczenie trendów dla wskazanych miar.
Prezentacja wyników wygenerowanych analiz realizowana jest na trzech płaszczyznach:
 1. Tabela,
 2. Wykres,
 3. Prezentacja wartości na mapach.
Wykonywanie raportów może odbywać się na dwa sposoby:
 1. Ad-hoc – wywołanie wykonania raportu przez użytkownika raportu,
 2. Wg założonego wcześniej harmonogramu np. pierwszego dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Dodatkowo zostało również wprowadzona funkcjonalność repozytorium szablonów oraz wykonanych już raportów. Raporty mogą podlegać również procedurze subskrypcji, czyli okresowemu wykonaniu raportu połączonego z jego wysyłką via e-mail do wskazanych użytkowników oraz mogą być eksportowane do zewnętrznych plików np. xls, pdf, jpg etc. Ze względu na swój biznesowych charakter przeznaczona jest głównie dla analityków i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem wszystkich szczebli.
 1. Tabela

  d1

 2. Wykres

  d2

 3. Mapa 4. Dashboard

  d4

 5. Definicja Raportu

  d5

 6. Filtr zakresu

  d6

 7. Miarka kalkulowana

  d7

 8. Trend

  d8

 9. Dane źródłowe

  d10

 10. Szablon

  d11

 11. Podsumy i grand sumy na kolumnach i wierszach

  d12

 12. Drill up

  d13

 13. Drill down

  d13

 14. Sortowanie

  d13

 15. Filtry na wartościach

  d13

 16. Eksport do exela

  d13
Korzyści z wdrożenia Business Intelligence Adept:
 1. Dostarcza aktualnej i zrozumiałej informacji zarządczej dla różnych odbiorców
 2. Ogranicza pracochłonności przy realizacji raportowania i analiz,
 3. Ujednolicenie raportowania w firmie,
 4. Dostarcza przekrojową wiedzę o całym przedsiębiorstwie,
 5. Wyznacza kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators) działania przedsiębiorstwa,
 6. Pomaga znajdować zależności między danymi,
 7. Wspomaga proces prognozowania trendów,
 8. Optymalizuje zarządzanie zasobami firmy,
 9. Umożliwia przechodzenie od ogólnych zjawisk zachodzących w firmie do ich szczegółowych przyczyn,
 10. Identyfikuje szanse i zagrożenia prowadzonej działalności przedsiębiorstwa,
 11. Pomaga zrozumieć zachowania klientów,
 12. Ogranicza ryzyko związane z podejmowaniem decyzji.
Kontakt
 • Zadzwoń do nas
  61 662 73 77
 • Jak dojechać