wybierz język

Hurtownia Danych Adept

Opis
Funkcje
Korzyści
Materiały informacyjne
Schemat systemu

hurtownia_danych
Opis systemu

Hurtownia Danych Adept to tematyczna baza danych przechowująca znaczne ilości danych zbieranych w czasie. Dane wprowadzone do Hurtowni Danych Adept pochodzić mogą z różnych zewnętrznych źródeł danych: dowolna relacyjna baza danych sql np. Microsoft SQL Serwer, Oracle, Sybase, DB2, PostgreSQL, MySQL, FireBird, pliki xls, csv i xml. W praktyce są to bazy danych wszystkich programów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, najczęściej systemów klasy ERP/MRP oraz systemów CRM, mobilnych SFA/FFA uzupełnionych o systemy informacji geograficznej GIS. Cechą charakterystyczną Hurtowni Danych Adept jest tematyczne uporządkowanie danych wg kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, integralność danych przejawiająca się w centralizacji ich przechowywania oraz opisywanie każdego zdarzenia biznesowego wymiarem czasu.

Rozwiązanie Hurtowni Danych Adept dostarcza zarówno narzędzia do modelowania struktury hurtowni danych, jaki i późniejszego jej zasilania.

Projektowanie Hurtowni Danych Adept realizowane jest w trzech etapach:
 1. Budowa modelu biznesowego – w wyniku przeprowadzonej analizy strategicznej tworzona jest mapa miar i wymiarów dla poszczególnych procesów biznesowych.
 2. Budowa model logicznego – szczegółowy projekt struktur danych i obiektów pomocniczych.
 3. Budowa modelu fizycznego – szczegółowy projekt hurtowni na nośniku: format danych indeksy, klastry etc.

W projektowaniu hurtowni danych kluczowe zadanie polega na prawidłowym zdefiniowaniu miar i wymiarów, które definiują spójny, wielowymiarowy model danych. Za miarę przyjmujemy wskaźniki numeryczne, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie ile np. ilość zamówiona danego towaru w danym zamówieniu, natomiast wymiary to wartości dyskretne, niezmienne lub rzadko zmieniające się, które reprezentują dane opisowe i odpowiadają na pytanie: kto, co. Najbardziej popularnymi wymiarami są: klient, towar, czas etc. Wymiary zorganizowane są w hierarchie, które określają ich poziom w strukturze danych. Miary i wymiary mogą być przechowywane w Hurtowni Danych w postaci detalicznej, niezagregowanej oraz w postaci gotowych agregatów/ kostek tematycznych.

Hurtownia Danych Adept dostarcza narzędzi ETL (Extract, Transform, Load) wspomagających proces pobierania danych do hurtowni danych z zewnętrznych źródeł. Ich zadaniem jest:
 1. Extract – pozyskanie, odczyt danych z zewnętrznych źródeł danych,
 2. Transform – przekształcenie danych polegające na ich łączeniu, walidacji, weryfikacji, wprowadzeniu znacznika czasu.
 3. Load – załadowaniu danych do hurtowni danych.

Głównym celem wdrożenia Hurtowni Danych Adept jest takie zorganizowanie danych pozyskanych z różnych zewnętrznych źródeł przedsiębiorstwa, aby łatwy i szybki sposób przekształcać dane w informacje, a te w wiedzę biznesową optymalizującą proces podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą z wykorzystaniem opisanego w dalszych rozdziałach narzędzia Business Intelligence Adept.
Aplikacja Hurtowni Danych Adept dedykowana jest dla wdrożeniowców rozwiązań informatycznych, którzy posiadają co najmniej podstawową wiedzę informatyczną, głównie z zakresu baz danych.
 1. Przechowywanie dużych zbiorów danych detalicznych pochodzących z innych operacyjnych systemów firmy,
 2. Przetwarzanie, czyszczenie, standaryzacja danych źródłowych,
 3. Modelowanie struktury danych w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności wykonywanych analiz,
 4. Agregacja danych detalicznych,
 5. Uwzględnienie znacznika czasu dla wprowadzonych danych.
Korzyści związane z wdrożeniem Hurtowni Danych Adept:
 1. Integracja danych rozproszonych, niejednorodnych w jednym miejscu, dbanie o ich spójność i zgodność z przyjętymi standardami.
 2. Wzrost jakości danych w wyniku procesu ich weryfikacji i czyszczenia,
 3. Agregowanie danych w celu zwiększenia wydajności generowania analiz,
 4. Tematyczne zorientowanie danych,
 5. Archiwizacja danych z systemów transakcyjnych,
 6. Łatwość w zarządzania uprawnieniami do określonych danych,
 7. Łatwa rozbudowa przestrzeni analizowanych danych o nowe źródła danych,
Kontakt
 • Zadzwoń do nas
  61 662 73 77
 • Jak dojechać