wybierz język

Adept Producent

Opis
Funkcje
Korzyści
Materiały informacyjne
Schemat systemuproducent_m


Opis systemu

Adept Producent to system sprzedaży mobilnej dedykowany dla firm produkcyjnych posiadających znaczącą ilość Przedstawicieli Handlowych w terenie.

 

Aplikacja mobilna Adept Producent do swojego działania wymaga jednego z dwóch systemów operacyjnych: Windows Mobile, Android.

 

W proponowanym rozwiązaniu występuje harmonijne połączenie sprzedaży bezpośredniej i pośredniej typu preselling. W jednym systemie dostarczamy rozwiązania umożliwiające automatyzację obsługi zamówień od klientów bezpośrednich (hurtowni dystrybucyjnych i sieci wielkopowierzchniowych) oraz klientów pośrednich (sklepów detalicznych), w przypadku których dostawa zamówionego towaru realizowana jest przez ogniwo pośrednie – hurtownie dystrybucyjne.

 

W systemie Adept Producent sprzedaż realizowana w postaci zamówień jest poprzedzona różnego rodzaju zaplanowanymi działaniami Przedstawiciela Handlowego, które w jego pracy często bywają równie istotne jak sam proces sprzedaży. Z jednej strony są to aktywności związane dostępnością i ekspozycją towaru na półce, potocznie zwanym marchandisingiem towaru. W tym przypadku główny nacisk kładzie się na zapewnienie standardu dostępności, czyli zaplanowanej ilości dostępnego towaru na półce oraz zapewnienie standardu ekspozycji mierzoną w zależności od branży parametrami opisującymi przestrzenną wielkość widocznego towaru na półce, np. ilością face'ów, szerokością półki etc. Do realizacji tych zadań wykorzystuje się elastyczne formularze do wypełnienia przez Przedstawiciela Handlowego podczas wizyty oraz dla potwierdzenia stanu faktycznego wprowadza się obowiązek wykonania zdjęcia półki. W celu analitycznych założonych standardów dla różnych klientów często posiłkuje się ich kategoryzacją. Z drugiej strony w postaci ankiet produktowych i zadań marketingowych system umożliwia między innymi analizę cen produktów naszych i produktów konkurencyjnych, realizację akcji promocyjnych precyzyjnie u ściśle wyselekcjonowanych grup klientów.

 

Innymi narzędziami marketingowymi wspieranym przez system Adept Producent jest obsługa materiałów promocyjnych POS, przekazań gratisów i dokonanych wymian towaru u klientów. System dostarcza zarówno wiedzę o bieżącym stanie materiałów u Przedstawiciela Handlowego, a z drugiej strony stan kluczowych materiałów u klienta.

 

System Adept Producent to również baza informacji o istotnych procesach zachodzących wewnątrz firmy. Przedstawiciel Handlowy bez konieczności przyjazdu do firmy posiada dostęp do wewnątrz firmowej poczty, niezbędnych prezentacji i materiałów instruktażowych oraz aktualizowanego na bieżąco katalogu nowości produktowych.

 

System umożliwia również badanie efektywności danego Przedstawiciela Handlowego oraz współpracy z danym klientem poprzez porównanie przychodu z kosztami ich pozyskania.

 

Firmy produkcyjne często swoim zasięgiem obejmują teren całego kraju lub nawet wychodzą poza jego granice. W związku z tym istotna jest w systemie możliwość modelowania struktury organizacyjnej, poziomów zarządzania z odpowiednim dostępem do danych i narzędzi kontrolnych. W systemie Adept Producent zostały wydzielone dwa typy aplikacji zarządczych dedykowane oddzielnie dla kadry menadżerskiej średniego i najwyższego poziomu. W zależności od poziomu w strukturze organizacji realizowana jest kontrola operacyjna lub strategiczna. Z jednej strony możemy analizować dane w np. postaci planowanej trasy danego Przedstawiciela, jej realizacji w postaci czasu i lokalizacji GPS rozpoczęcia i zakończenia aspektu wizyty jakim jest zamówienie, z drugiej strony system bazuje na agregatach, analizując mechanizmy kształtowania się sprzedaży na poziomie całej korporacji.

 1. Główne okno aplikacji

  1

 2. Trasa

  2

 3. Integracja z GPS

  3

 4. Zamówienie

  4
 5. Monitoring dostępności

  5
 6. Monitoring ekspozycji

  6

 7. Rotacja

  7

 8. Reklamacja

  8

 9. Ankiety

  9  10

 10. Zadania

  11

 11. Plan pracy

  12

 12. Plany sprzedaży

  13

 13. Raport sprzedaży

  14
 14. Wykres sprzedaży

  15

  16
Korzyści z wdrożenia Adept Producent:
 1. Wszystkie informacje w jednym miejscu,
 2. Natychmiastowy dostęp do informacji handlowych takich jak: oferta handlowa z cennikiem, obowiązujące akcje promocyjne, działania marketingowe, historia sprzedaży u klienta, realizacja planów sprzedaży,
 3. Przyspieszenie i ujednolicenie procesu raportowania przez przedstawiciela handlowego,
 4. Zwiększenie efektywności pracy przedstawiciela dzięki zautomatyzowaniu procesu dostarczania zamówień do dostawcy,
 5. Kontrola dostaw towaru do klienta poprzez bezpośrednie porównanie zamówienia z jego realizacją u klienta,
 6. Wzrost prestiżu przedstawiciela poprzez wizerunek firmy zaawansowanej technologicznie, uzyskanie przez przedstawicieli handlowych dostępu do danych handlowych, takich jak: oferta produktowa, akcje promocyjne, ceny, informacje na temat działań marketingowych, dane historyczne dotyczące współpracy z danym klientem (sprzedaż, materiały POS, wymiany - przeceny);
 7. Zwiększenie efektywności planowania wizyt - możliwość analizy przez przełożonych planów pracy poszczególnych przedstawicieli,
 8. Możliwość wprowadzania i analizy danych jakościowych z wykorzystaniem narzędzi marketingowych ankiet, zadań i sondaży.
 9. Możliwość dokonania analizy porównawczej skuteczności prowadzonej naszej polityki rynkowej i konkurencji,
 10. Weryfikacja podpisanych umów z dystrybutorami i sieciami wielkopowierzchniowymi w oparciu o narzędzie monitoringu dostępności i ekspozycji,
 11. Określenie współczynnika zwrotu z inwestycji w klienta,
 12. Kontrola obecności przedstawiciela w siedzibie klienta z wykorzystaniem modułu GPS,
 13. Raportowanie działań przedstawicieli na różnym poziomie ogólności,
Kontakt
 • Zadzwoń do nas
  61 662 73 77
 • Jak dojechać