wybierz język

Adept Vanseller

Opis
Funkcje
Korzyści
Materiały informacyjne
Schemat systemu
vanseller_m


Opis systemu

Adept Vanseller to system sprzedaży mobilnej dedykowany dla firm dystrybucyjnych, który wspiera sprzedaż realizowaną przez Przedstawicieli Handlowych bezpośrednio z samochodu tzw. vanselling. Kluczową funkcją tego programu jest możliwość wystawiania dokumentów handlowych w terenie: faktur i paragonów, w tym dokumentów fiskalizowanych oraz dokumentów magazynowych: WZ, MM, PZ. Powszechnie stosowaną zasadą w rozwiązaniach vansellingu mobilnego jest praca Przedstawiciela Handlowego tylko na wybranym, jednym wirtualnym magazynie, z którego prowadzona jest sprzedaż. Takie podejście zapewnia skuteczną kontrolę i planowanie dostępności towaru u Przedstawiciela oraz integralność numeracji wystawianych dokumentów. Obok funkcji sprzedażowej systemu bardzo istotna jest dostępność do aktualnego stanu rozliczeń płatniczych z klientem oraz możliwość wprowadzania dokumentów kasowych: KP i KW do wcześniej wystawionych dokumentów handlowych oraz wprowadzonych podczas bieżącej wizyty u klienta. W zależności od przyjętych rozwiązań korporacyjnych nie spełnienie wymogów związanych z wysokością zadłużenia i terminami płatności może spowodować zablokowanie klienta w systemie, co skutkuje brakiem możliwości sprzedaży towaru. Wszystkie dokumenty wystawiane podczas wizyty u klienta, tzn. dokumenty handlowe – faktura, paragon, dokumenty magazynowe - WZ, MM, PZ oraz dokumenty kasowe – KP, KW mogę być wydrukowane na drukarce mobilnej. Mogą to być urządzenia zarówno niefiskalne, jak i fiskalizowane. Wspólną cechą drukarek wykorzystywanych w rozwiązaniu vansellingu mobilnego jest ich mobilność, przejawiająca się w możliwości pracy na wewnętrznym źródle zasilania. System Adept Vanseller w części przeznaczonej dla Przedstawicieli Handlowych pracuje na platformie Windows Mobile lub Android. Najczęściej wybierane urządzenia mobilne do pracy w modelu vansellingu charakteryzują się wyższą tolerancją na zmiany warunków otoczenia, w tym głównie na duże wahania temperatury i zmiany wilgotności oraz uszkodzenia mechaniczne. Większość z nich spełnia normy przemysłowe ip54, wybrane również ip65 i ip67.
 1. Główne okno aplikacji

  d1

 2. Trasa

  d2

 3. Integracja z GPS 4. Płatności

  d4

 5. Dokument

  d5

 6. Ankiety

  d6

 7. Zadania

  d8

 8. Raport sprzedaży

  d10

 9. Wykres sprzedaży

  d11

  d12

 10. Plan sprzedaży

  d13
Korzyści wdrożenia Adept Vanseller:
 1. Automatyzacja pracy vansellerów poprzez możliwość szybkiego i intuicyjnego wprowadzenia dokumentu sprzedażowego do systemu z równoczesnym jego wydrukiem na drukarce przenośnej,
 2. Natychmiastowy dostęp do informacji handlowych takich jak: oferta handlowa z cennikiem, obowiązujące akcje promocyjne, działania marketingowych, historii sprzedaży u klienta, realizacji planów sprzedaży,
 3. Pilnowanie przez system możliwości realizacji sprzedaży do wysokości stanu na magazynie mobilnym,
 4. Skraca czas wizyty przedstawiciela poprzez szybki dostęp do potrzebnych informacji,
 5. Poprawia ściągalność należności,
 6. Pozwala dostosować wielkość stanu magazynu mobilnego do potencjału zaplanowanej trasy,
 7. Zwiększa kontrolę nad zespołem przedstawicieli poprzez monitorowanie pracy vansellerów - każda czynność wykonywana przez pracownika na urządzeniu mobilnym jest rejestrowana a aplikacja centralna szczegółowo prezentuje przebieg dnia pracy vansellera ,
 8. Zwiększenie ilości wizyt realizowanych przez przedstawicieli, dzięki skróceniu czasu realizacji poszczególnych zadań,
 9. Zapewnia natychmiastową komunikację wewnątrz firmową.
Kontakt
 • Zadzwoń do nas
  61 662 73 77
 • Jak dojechać